onsdag 2 maj 2012

Visionslöst rödgrönt budgetdirektiv

Idag har den rödgröna landstingsmajoriteten överlämnat sina budgetriktlinjer. Det var inte mycket konkreta förslag eller direkta uppdrag, utan mest floskler och tomma ord.

Själv blir jag både besviken och upprörd över att man inte bryr sig om att göra något i de frågor där det finns uppenbara brister i sjukvården i länet.

De njursjuka som behöver dialys i Kalmar län tvingas vänta längre mellan dialystillfällena än vad Socialstyrelsen föreskriver. Kapaciteten behöver byggas ut, för att klara Socialstyrelsens riktlinjer. Ändå lägger inte majoriteten något uppdrag om detta, trots att Alliansen påtalat behovet och lagt förslag.

För patienter som närmar sig livets slutskede är vården olika, beroende på var i länet man bor. Detta har vid upprepade tillfällen kritiserats av revisorerna. I många år har jag och andra från Alliansen drivit på för att åtminstone få till stånd samlade palliativa vårdplatser på sjukhusen i Oskarshamn och Västervik, för att förbättra omhändertagandet om man inte kan vårdas hemma. Ändå finns inga uppdrag om att äntligen komma till skott med detta.

Unga som mår dåligt hör också till dem som får väldigt olika vård och omhändertagande beroende på var man bor. Gång på gång har jag och Alliansen tagit upp behovet av att skapa jämlikhet i länet. Majoriteten har sagt att Unga Vuxna-verksamheten måste utvärderas. Utvärderingen är nu gjort, men ändå ger man inga uppdrag om hur man vill gå vidare för att förenkla och förbättra för unga personer med psykisk ohälsa.

Ambulanssjukvården är också väldigt olika i länets olika delar. För inte så länge sedan talade majoriteten om att de skulle se över situationen och öppnade för att alla ambulansstationer skulle kunna få 90 sekunderslarm. Ändå kommer inga uppdrag i den riktningen. Befolkningen på Öland, i Virserumstrakten och i Gamleby får fortsätta att finna sig med längre väntan när de blir akut sjuka.

Däremot vill majoriteten att man ska vistas mer i naturen. Även jag gillar att vara i naturen, men vad är syftet med att skriva in det i budgetriktlinjerna? Man blir lite lätt misstänksam ... Med den centraliseringsiver som majoriteten hittills visat, så kan man befara att tanken är att de som bor ett stycke från sjukhusen ska ut i naturen istället!

En annan kanske liten men inte oväsentlig detalj gäller jämställdhetsarbetet. Där ska personalen lära sig mer om HBT-frågor. Queer-personer ska tydligen inte förvänta sig att finna någon förståelse hos personalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar