måndag 7 maj 2012

Bigoasproduktion i landstingets regi?

Ska landstinget satsa på biogasmack i Vimmerby? Så verkar det, utifrån vad den rödgröna landstingsmajoriteten presenterar vid sin presskonferens i Vimmerby, under rubriken "Vill satsa på biogas och familjecentral".

Det är för mig en uppseendeväckande nyhet, med tanke på att politikerna i Vimmerby kommun har tvekat att gå in ett sådant projekt, eftersom det både är kostsamt och knappast ingår i den kommunala kompetensen. Men, det är klart, landstinget förbereder sig ju för att investera i vindkraftverk, så biogasproduktion ligger kanske i linje med det.

För mig vore det mer naturligt att låta marknaden stå för produktion av såväl biogas som vindkraft. Landstinget ska ägna sig åt sina kärnområden, inte energiproduktion, tycker jag.

Eller var uttalandet ett försök att pressa kommunen till ett beslut med tveksam ekonomisk och kompetensmässig bärighet? Det är i så fall en ganska osmaklig inblandning i kommunens inre angelägenheter, enligt min uppfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar