onsdag 23 maj 2012

Akut HIV-risk i Kalmar

Det jag länge har befarat har nu hänt. En grupp missbrukare har smittats med HIV. En obotlig sjukdom, som kräver daglig medicinering resten av livet, ofta med tråkiga biverkningar, har fått fäste i länets största stad, Kalmar.

Idag finns fyra kända fall enligt Radio Kalmar. Smittskyddsläkare Claes Söderström är oroad och uppmanar alla som kan tänkas ha varit utsatta för smitta, förmodligen genom att ha delat orena sprutor med kompisar, att gå och testa sig.

Men smittan sprids också genom sexuella kontakter och genom utbyte av kroppsvätskor, som saliv.

Detta understryker behovet av att alltid använda kondom vid samlag, om man inte är absolut säker på att ens partner inte är smittad. Även djupa kyssar avråds. Det finns dock ingen anledning till panik, men sunt säkerhetstänkande omsatt i praktik.

Den medvetenhet om HIV-risken som fanns under 1980- och 1990-talet behöver återupprättas hos de generationer som kommit sedan dess. Att många unga har ett sexuellt riskbeteende syns på spridningen av klamydia, en annan sexuellt överförd sjukdom.

Om någon av de nyupptäckta HIV-smittade har haft sexuella kontakter med någon av dessa personer, med många partners, finns överhängande risk att epidemin kan visa sig mer omfattande än några enstaka fall.

Under mina år som sjuksköterska i Tanzania vårdade jag åtskilliga HIV-smittade och AIDS-sjuka. På sjukhuset fanns alltid ett antal svårt sjuka personer inlagda. Det var hjärtskärande sorgligt att se unga människor brytas ned i blomman av sin ålder, drabbas av svåra kroppsliga symptom, men också av demenstillstånd, innan döden befriade den sjuke, men inte sällan lämnade ett eller flera barn till ett mycket svårt liv utan föräldrar.

Måtte det inte ske i Sverige! Måtte alla ta sitt ansvar - både för sig själva och för sina partners - både för sin egen skull men också för deras skull som älskar dem och är beroende av dem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar