fredag 11 maj 2012

Interpellation om alternativa maträtter

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Interpellation

till Teknik- och servicenämndens ordförande Björn Svedborg

Alternativa maträtter

För exakt fem år sedan, den 28 maj 2007, behandlade kommunfullmäktige en motion från Kristdemokraterna. Vi lyfte där behovet av att det framtida kostsystemet skulle kunna erbjuda fler än en ordinarie maträtt i tillräcklig mängd och till god kvalitet.

En allt för välkänd bakgrund till motionen var det faktum att många elever inte äter skollunch och därför ofta besväras av huvudvärk och koncentrationssvårigheter, vilket försämrar inlärningsförmågan. Genom att erbjuda fler alternativa maträtter ökar chansen att fler barn och ungdomar kan få sitt näringsbehov bättre tillgodosett och få bättre måltidsvanor. Färre elever skulle då kompensera ”slarv med maten” med småätande av godis och snabbmat, vilket i sin tur skulle minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar. Resultatet skulle bli en markant friskvårdseffekt som kan komma att påverka den framtida folkhälsan markant.

Fullmäktige beslutade att bifalla motionen genom att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att beakta intentionerna i motionen vid framtagandet av direktiv till utredningen om måltidsservice.

Sedan utreddes frågan under ytterligare ett antal år, tills man kom fram till slutsatsen att om man inför kyldmatsystem i kommunen så skulle det vara möjligt att införa alternativa maträtter. Det skulle gynna både barn och äldre.

När det nya centralköket vid Idrottshallen höll på att trimmas igång 2010, så hade man dessvärre tappat bort uppdraget att erbjuda två maträtter. Efter påtryckningar, såväl i media som i skrivelse och interna överläggningar mellan berörda nämndspresidier, gavs besked om att teknik- och serviceförvaltningen skulle genomföra uppdraget, men behövde lite längre tid på sig, för att organisera arbetet i det nya centralköket.

Nu har det gått ytterligare två år och det har fortfarande inte genomförts alternativa maträtter i kommunens skolor. Vid ett möte på Fabriken i mars 2012, mellan Ungdomsrådet och politiker, kom frågan upp. Bland skolungdomar är det stort tryck i frågan, och det var en av de punkter som överlämnades i budkavlen till kommunledningen vid Globträdsdagen den 4 maj. Vi undrar alla varför det har gått så lång tid att komma till skott med en fråga som är så efterfrågad och som man lyckas hantera på ett smidigt sätt i många andra kommuner.

Min fråga är därför:

När kommer elever i Vimmerbys skolor få möjlighet att välja alternativ maträtt, enligt kommunfullmäktiges intention?
Gudrun Brunegård (KD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar