fredag 11 maj 2012

Rödgröna landstingslöften med dolda hakar


Den rödgröna landstingsmajoriteten har presenterat sina budgetriktlinjer. I flera fall är det gamla beslut eller frågor som någon annan än landstinget har ansvar för. I andra fall framställs löftena som att de skulle innehålla mer än vad de gör.

Majoriteten gör stor sak av dialyssatsningen. Den lades in i landstingsplanen förra året. De undviker att berätta att kapaciteten inte kommer att öka eftersom de avslog Alliansens förslag om att ta fram underlag för att förbättra kvaliteten. Länets dialyspatienter får även fortsättningsvis nöja sig med glesare behandlingar än vad Socialstyrelsen rekommenderar, med sämre livskvalitet som följd.

På Öland lyfts frågan om distriktssköterskemottagningen i Södra Möckelby. De som inte kan ta sig till Mörbylånga kan få hembesök istället, enligt Anders Henriksson (S). Därmed lämnar han över till kommunen att sköta en patientgrupp som rätteligen är landstingets ansvar.

Enligt hemsjukvårdsväxlingen ska hembesök göras hos patienter inskrivna i hemsjukvården, om hälsotillståndet inte medger förflyttning. Att mottagning saknas nära hemmet är inte skäl för hembesök. Nu antyder Henriksson att kommunens sköterskor ska åka hem till patienter som utan större bekymmer kunde ta sig till mottagningen tills den stängdes vid årsskiftet. Den lösning han föreslår innebär att kommunen ska rädda situationen när landstinget sparar pengar.

De fetaste rubrikerna på Öland gällde ambulansernas utryckningstider. Majoriteten är dock inte beredd att genomföra någon förändring som kostar ett öre. Det finns därmed stor risk att ölänningarna även fortsättningsvis får nöja sig med långa larmtider.

Kollektivtrafiken och KLT:s katastrofala underskott engagerar både resenärer och andra skattebetalare. Majoriteten tänker höja taxorna och planerar att lägga ned ett antal resecentra, kort tid efter att ha gjort en stor skattehöjning för förbättringar. Konstigt nog sades inte ett ord om detta under majoritetens pressturné.

Slutsatsen är att flera av landstingsmajoritetens löften är kraftigt uppblåsta – eller görs på någon annans bekostnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar