måndag 11 april 2011

Efterlängtade justeringar i sjukförsäkringen

Idag är en viktig milsten för Göran Hägglund, Chatrine Pålsson Ahlgren, Anders Andersson och alla andra kristdemokrater, som på olika sätt tryckt på få till stånd nödvändiga förändringar av sjukförsäkringen.

En milsten som stärker bilden av Kristdemokraterna som partiet som behövs för att skapa ett mänskligare Sverige, där omsorgen om och solidariteten med svaga och utsatta grupper väger tungt. Framtidsstrategigruppen noterade ju att just frågor kring sjukförsäkringen upplevdes som den enskilda fråga som kraftigast bidrog till det dåliga valresultatet.

DN debatt beskriver Emma Henriksson (KD) och tre andra alliansföreträdare den överenskommelse som allianspartierna nu gjort. Den återges även i Expressen, Aftonbladet och Sveriges Radio.

Förslagen ger tydliga besked om bland annat ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen, något som hittills orsakat stor oro och onödig stress för många sjuka. "Om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen."

De nya förslagen innefattar också ökad ekonomisk trygghet för dem som lämnar tidsbegränsad förtidspension, den utlovar bostadsstöd till dem som lämnar tidsbegränsad förtidspension och bättre samarbete mellan myndigheter. "Förslagen syftar till att sjukförsäkringen ska fungera bättre och tilltron till försäkringen stärkas".

Väl kämpat, Göran Hägglund & Co! Nu bygger vi vidare på ett mänskligare Sverige!

2 kommentarer:

Henrik Nilsson Bokor sa...

Efter en rejäl försämring som ni genomförde och efter en massiv kritik och tragiska konsekvenser för många människor, genomförs en kosmetisk förändring. Ni är fortfarnde en bra bit ifrån den solidaritet och omtanke om de svaga och utsatta grupperna som rådde innan era försämriingar och ifrån den solidariska politik som är alternativet till det allt kyligare sverige som borgeligheten skapar.

Henrik Nilsson Bokor

Gudrun sa...

Henrik, du glömmer bort bakgrunden till den stora sjukförsäkringsreformen, där den tidigare sosseregeringen hade tillsatt en utredning för att få till stånd omfattande ändringar, eftersom det inte var rimligt att världens friskaste folk hade störst antal sjukskrivna i världen. Det var helt enkelt så att folk försvann ut i ett vacuum, där de inte erbjöds uppföljning eller rehabilitering. Alliansregeringen valde att följa utredaren Anna Hedborgs (känd socialdemokrat) förslag. Ingen kan väl tycka att det var solidariskt att skicka människor ut i limbo, utan möjlighet att rehabiliteras utifrån förmåga? Sedan har tyvärr ett antal människor kommit i kläm på grund av viss stelbenthet. Det rättas till nu.

Skicka en kommentar