söndag 10 april 2011

Om Vimmerby Turistbyrå och Astrid Lindgrens Näs

Det finns mycket som går att ha synpunkter på här i världen. Det finns beslut som visat sig vara bra och andra som kanske är mindre bra, med några års perspektiv på frågan.

En av de riktigt stora debatterna i Vimmerby under senare år var när Turistbyrån skulle flytta in i Rådhuset. Jag hörde till dem som stod upp för beslutet, även när de flesta andra var tysta. Min uppfattning var att Rådhuset, som då länge stått tomt och outnyttjat, på så sätt skulle få en god och positiv användning och bli tillgänglig för såväl kommuninvånare som turister. Ett annat skäl var att man på så sätt skulle locka tillresande upp till torget och centrum, vilket skulle gynna handeln och de näringsställen som finns där.

Redan första sommaren besannades våra förhoppningar och ambitioner. Det har varit en succé med Turistbyrån i Rådhuset.

Jag blev därför förvånad när jag fick höra kommunalrådets förslag om att flytta turistbyrån till Astrid Lindgrens Näs. I mina ögon är det två väldigt olika verksamheter. Jag har svårt att se att det på Näs skulle finnas utrymme för samlokalisering, utan att båda verksamheterna skulle bli både vingklippta och rumphuggna.

Men ta fram en seriös konsekvensbeskrivning, så får vi ta diskussionen därefter. Jag undrar dock vad vimmerbyborna (för att inte tala om Vimmerby Tidning) skulle säga om ännu en flytt ... Inte minst är det viktigt att belysa hur Rådhuset i så fall skulle användas, för att inte återigen bli stående tomt och oanvänt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar