fredag 8 april 2011

Skattehöjning i förskott?

Ska man belasta länets invånare med en skattehöjning i förskott? Det är vad Anders Henriksson (S) föreslår. I bakgrunden ligger det aktuella förslaget att låta landstinget överta ansvaret för kollektivtrafiken. I samband med övertagandet görs en skatteväxling, så att en del av det som nu tas ut som kommunalskatt istället blir landstingsskatt. Så långt är det inga konstigheter.

I artikeln informerar Anders Henriksson (S)om en ambitionshöjning, för att förbättra trafiken på olika håll i länet. Det kan det säkert finnas behov av, både när det gäller Kust-till-kustbanan, Stångådalsbanan och Tjustbanan. Man kan bara undra varför Anders Henriksson (S), Ulf Nilsson (S) och Johan Persson (S) inte informerade väljarna om att deras vallöften, om ny tågtrafik till Oskarshamn och pendeltrafik till Kalmar med hjälp av Pågatåg, byggde på en skattehöjning. Det sa de inte ett ljud om i valrörelsen.

Det som inte heller framgår är att den 23-öring som Anders Henriksson (S) planerar att höja skatten med är redan från 2012, medan investeringarna kommer först 2014. Skattebetalarna ska alltså bidra till att fylla på landstingets kassakista för att klara framtida investeringar, i en situation där landstinget betalar sjukhusbyggnationer i dryga miljardklassen kontant.

Christer Jonsson (C) påtalar att det inte finns någon överenskommelse om skattehöjning i nuläget. Flera av allianspartierna har ännu inte diskuterat frågan internt. Personligen instämmer jag i Christer Jonssons ifrågasättande.

Det kan hända att en skattehöjning på sikt visar sig vara nödvändig för de investeringar som behövs för att ge vårt län utvecklingskraft, men skattemedel är inte några Monopol-pengar som politiker kan leka med. Det är skattebetalarnas surt förvärvade pengar som de förtroendevalda ska förvalta på bästa sätt och med största möjliga återhållsamhet.

Att höja skatten i förskott, för att Anders Henriksson (S) i två års tid ska kunna skryta med rekordstora överskott i landstingets ekonomi, ser jag som lika orimligt som när han för ett par år sedan höjde patientavgifterna till svensk rekordnivå utan att det behövdes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar