söndag 18 oktober 2009

Klargörande om sjukskrivningar och förtidspensioner

I Svenska Dagbladet klargör idag PJ AndersLinder under rubriken "Europas sjuke man kvicknar till" den rödgröna retorikens ihålighet när det gäller sjukskrivningar och förtidspensioneringar före och efter maktskiftet.

De flesta minns nog hur sjukskskrivningstalen fullständigt okontrollerat sköt i höjden i början och mitten av 2000-talet. Många gick sjukskrivna år efter år utan några åtgärder - ett förakt för den enskilda människans lidande och behov av bekräftelse och rehabilitering, kan man tycka. När statistiken började bli allt för pinsam för Göran Persson (S) började den dåvarande regeringen att skicka in massor av långtidssjukskrivna i förtidspensioneringar.

För att citera PJ Anders Linder: "Det är egentligen bra magstarkt av vänsterpartierna att anklaga Alliansen för snålhet. Den rödgröna favoritåtgärden har varit förtidspension, som bara ger 64 procent av lönen i sjukersättning. Jämför det med regeringens så hårt kritiserade ”förlängda sjukpenning”, som ger 75 procent – och notera att förtidspensioneringarna har rasat i antal. Hittills i år har 1820 personer per månad förtidspensionerats med 64 procent av lönen. Under Socialdemokraternas sista tid vid makten var dessa pensioneringar dubbelt så många och toppåret 2004 var de över 6000 per månad. Tvåhundra om dagen!"

Rätt så talande siffror över vilket hyckleri det i själva verket är, när de röd-gröna ledarna försöker få Alliansregeringen att framstå som hjärtlösa!

Läs PJ Anders Linders artikel i sin helhet: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3669627.svd

2 kommentarer:

Peter Högberg sa...

Vad händer med alla som blir utkastade ur sjukförsäkringen? Blev de bara friska?

Gudrun sa...

Enligt citatet ovan får de bättre förtidspension än under "er tid". 75 % mot 64 % är inte oväsentligt, skulle jag tro ...

Skicka en kommentar