onsdag 14 oktober 2009

"God omvårdnad sänker kostnaderna"

Vid morgonläsningen av länets nättidningar fastnade mina ögon på rubriken "God omvårdnad sänker kostnaderna".

- Så bra! tänkte jag. Äntligen har en studie visat det jag som sjuksköterska har god erfarenhet av!

Kanske alldeles speciellt inom äldrevården finns tydliga samband. När omvårdnaden är god ger man patienten tid och vid behov även hjälp att äta. Väl sammansatt kost och möjlighet att röra sig, bidrar till att hålla kroppens naturliga funktioner igång. Med ett gott nutritionsläge minskar exempelvis infektionsrisk och trycksår. Kunnig vårdpersonal ser till att sängliggande patienter får hjälp att vända sig, man avlastar utsatta punkter på olika sätt och masserar för att inte trycksår ska uppstå. I den goda omvårdnaden ingår även den psykosociala biten: När den gamle känner sig sedd, hörd och respekterad behövs mindre lugnande mediciner.

God omvårdnad kostar naturligtvis, i form av att det krävs personal och kompetens. Men man får igen det i form av att brukarna, patienterna, mår bättre och har mindre behov av att belasta sjukvården.

När jag sedan klickade på rubriken med förväntan att få mina teser bekräftade, så möttes jag av en bild på ett barn och en hund.

- Ja, tänkte jag. Hur många gånger har jag inte sett hur små barn och djur väcker slumrande instikter till liv hos dementa? Hur ett lugn infinner sig, hur röstläget förändras, hur patienten fokuserar på en annan varelse i behov av skydd, kärlek och omsorg. Det finns till och med äldreboenden där man har en huskatt, för att den bidrar med sådan ro hos de gamla.

När jag började läsa artikeln, så visade det sig att den handlade om råd från en veterinär: Om man sköter om sitt husdjur så sänker man kostnaderna. Bara det att jag aldrig använt begreppet omvårdnad när jag ägnar mig åt pälsvård eller fästingjakt på katten Ramses.

Nåja, det är kanske inte allt för cyniskt att dra slutsatsen att det mesta mår bra av underhåll och att underhåll (dvs omvårdnad i vidgad bemärkelse) i stort sett alltid är billigare än reparation (vård), det må gälla den egna kroppen, ens familj, patienterna, husdjuren, huset eller bilen. Men för mig som sjuksköterska, med många års erfarenhet av äldrevård, så är just omvårdnaden av en gammal människa med ett långt liv bakom sig, närmast en kärleksgärning, mer än ett professionellt utövande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar