torsdag 28 februari 2013

Trovärdigt S+V+MP-löfte om heltid i vården?

Om vi ska kunna locka unga tjejer och killar att söka sig till jobb inom vården, så är det viktigt att vårdyrken upplevs som positiva och attraktiva. Ett villkor då är att man kan försörja sig själv på den lön man får. Vårdyrken (utom läkare, förstås) har förhållandevis lågt löneläge redan från början. Det förstärks av att så många är hänvisade till att jobba deltid.

I valrörelsen 2006 var socialdemokrateras främsta vallöfte Rätt till heltid. När de fick makten omvandlades löftet till ett projekt som tog hela mandatperioden. Sedan återkom löftet i valrörelsen 2010, nu som Heltid en rättighet – deltid en möjlighet, som sedan blev Önskad sysselsättningsgrad.

Det låter ju väldigt bra, men hur ser det ut i praktiken? Det är fortfarande långt ifrån alla som har någon heltidsanställning. Vad värre är, så är kvinnor missgynnade och har i än lägre grad heltidstjänster.

Yvonne Hagberg, landstingets personalansvariga politiker, skriver att projektet bara funnits i två år, att det tar tid att ändra kulturer osv. Men den typen av hinder borde inte finnas när det handlar om nya tjänster, som de tio sjukskötersketjänsterna som ingår i projektet på Akutmottagningen i Kalmar. Ändå är det, enligt Barometern, inte någon enda sjuksköterska som fått jobba heltid, utan det är istället tretton schemarader.

Det hade ju varit ett gyllene läge, att erbjuda heltid när det gäller nyinrättade tjänster, men den möjligheten tar inte majoriteten. Det inger ju viss betänklighet om hur angelägna man egentligen är från majoritetens sida.

Nu har socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén aviserat att den stora frågan inför valet 2014 kommer att bli just rätten till heltid. Det får mig att ställa två frågor:

Hur kommer majoriteten i Landstinget i Kalmar Län att formulera sitt vallöfte den här gången? Hur trovärdigt kommer det att vara, med tanke på meritlistan?
I sju års tid har landstinget haft positiva resultat. Därmed kan man inte skylla på att det skulle vara ”fel” regering. Man har helt uppenbart inte själva prioriterat att uppfylla löftet om heltid till alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar