tisdag 5 februari 2013

Konkurrensneutralitet i Landstinget i Kalmar län?

Skrivelse till Konkurrensverket

Syftet med lagen om vårdval i primärvården är att ge patienterna rätt att välja vårdgivare med likvärdig vård oavsett om utföraren är privat eller offentlig, samt att landstinget ska ge likvärdiga förutsättningar till vårdgivarna att konkurrera på lika villkor, och inte gynna eller missgynna vare sig privat eller offentlig utförare.

Landstinget i Kalmar län har slutit sig samman med flera andra landsting och gjort gemensamma upphandlingar och slutit avtal med producenter av förbrukningsvaror och medicinsk-teknisk utrustning. På så vis har man förhandlat fram fördelaktiga priser.

Landstingets egna hälsocentraler måste beställa sina varor därifrån.

Privata utförare kan göra inköp var de vill, men kan, som små enheter med litet patientunderlag och därmed låg omsättning, inte handla direkt från producenter, utan måste gå via mellanhänder. Detta fördyrar inköpskostnaderna avsevärt.

De privata utförarna har möjlighet att göra sina inköp via landstinget. Landstinget lägger då på 32 procent gentemot det pris som gäller de landstingsdrivna hälsocentralerna. Dessutom är privata utförare skyldiga att betala moms, vilket ökar kostnaden med ytterligare 25 procent.

Privata utförare ifrågasätter om Landstingets extra pålaga är förenlig med kravet på konkurrensneutralitet. Ur mitt perspektiv, som oppositionsansvarig för primärvårdsfrågor, är det angeläget att veta om något i regelverket behöver justeras eller förtydligas. Jag vore därför tacksam om ni på Konkurrensverket kunde bistå med bedömning med hjälp av er expertis på området.

Vänliga hälsningar,

Gudrun Brunegård
Landstingsråd (KD)

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar