fredag 15 februari 2013

Fel signal att avkriminalisera drogbruk

Att avkriminalisera droganvändning vore att sända fel signaler, inte minst till unga. Det är min uppfattning, med anledning av landstingsrådet Jessica Rydells (MP) uttalande i Barometern och Radio Kalmar (c:a kl 16.15) idag, fredag 15 februari.

I radioinslaget uttrycker Rydell att hon inte vill avkriminalisera innehav av droger, vilket hon beskriver med att ha något i handen eller i fickan, men om det genom blod- eller urinprov påvisas att en person har droger i blodet så ska inte detta vara olagligt. Resonemanget tycks vara att den som använder droger har problem och då ska man inte ytterligare stigmatiseras genom att samhället bedömer det som en brottslig handling, utan istället ska personen få hjälp att lämna sitt missbruk.

Enligt min uppfattning håller inte ett sådant resonemang fullt ut. Den signal samhället sänder genom att lagen inte tillåter användning av droger har en tydlig avskräckande effekt för många unga, som kan vara riskbenägna och vill testa gränserna. Det är inte säkert att en sådan ung person "har problem" från början, men risken är uppenbar att han eller hon kommer att få det om droganvändningen fortsätter och man kan fastna i ett beroende.

Vi ser just nu en ökande trend när det gäller droganvändning bland unga. I flera av länets kommuner håller polisen på att nysta upp narkotikahärvor bland skolungdom. Det är då knappast läge att signalera en liberalisering av droganvändandet.

Det är dessutom en minst sagt märklig timing att göra detta utspel samma dag som den länsövergripande folkhälsopolitiska planen går ut på remiss. Den har gemensamt arbetats fram av länets tolv kommuner och landstinget, med Rydell som ordförande i styrgruppen. Ett av de tre målområden som samtliga parter varit överens om att prioritera är det som gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelmissbruk.

Jag ifrågasätter starkt det lämpliga i att Jessica Rydell sprider förvirring gällande vuxenvärldens attityder gentemot droganvändning. Alla som jobbar med att förebygga och bryta droganvändning bland unga och äldre är mer betjänta av en enig attityd och ett tydligt avståndstagande mot droger. En sådan tydlighet hindrar självklart inte att samhället sätter in allt tillgängligt stöd till hjälp för den som påvisats med att använda droger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar