tisdag 5 februari 2013

Patientavgifter som guidar rätt

Nyligen publicerade Sveriges Kommuner och Landsting en sammanställning av landets patientavgifter, efter de höjningar som några landsting gjort vid årsskiftet.

Vid en granskning ser man att Landstinget i Kalmar län har bland de högsta avgifterna, även om några landsting börjar komma ikapp efter de senaste höjningarna. Men det är fortfarande fjorton landsting som har minst 25 procent lägre avgifter vid besök hos distriktsläkare, 120-150 kr. Sju landsting har likt Landstinget i Kalmar län en avgift på 200 kr vid primärvårdsbesök.

I sexton landsting är avgiften för öppenvårdsbesök hos sjukhusspecialist 300 kr, som i Kalmar län, i två landsting högre och i tre landsting lägre.

För att använda landstingens resurser på bästa sätt är det viktigt att styra patienterna till vård på rätt nivå. Det är onödigt att belasta sjukhusspecialisterna med sådant som lika gärna eller bättre kan skötas av de allmänmedicinska specialisterna i primärvården. Där finns en bred kompetens att möta de mest skiftande sjukdomspanoraman. De kan göra en grundläggande utredning och vid behov skicka vidare till en organspecialist. Den helhetssyn på människan som finns inom primärvården är värdefull, inte minst för äldre patienter.

Det skulle därför vara intressant att undersöka om det går att utröna om avgifterna påverkar patientströmmarna. Söker patienterna oftare till primärvården i första hand i de landsting där prisskillnaden mellan distriktsläkarbesök och sjukhusspecialistbesök är större än i Kalmar län?

Finns det rent av redan någon skapligt aktuell sådan studie? I så fall vore jag tacksam att få tips om det!

Hör i så fall av dig till mig: gudrun.brunegard@kristdemokraterna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar