tisdag 5 juni 2012

Ta tillvara Västerviks topprankning som utbildningsort!

Interpellation till landstingsrådet Lena Segerberg - inför landstingsfullmäktige den 12 juni 2012


Tillvarata Västerviks sjukhus topprankning som utbildningsort

En av landstingets ödesfrågor för framtiden är den långsiktiga läkarrekryteringen. Den akuta bristsituation som nu råder ger oroande signaler i form av svårighet att tillsätta vakanser inom exempelvis primärvård och psykiatri. Det finns inget som tyder på att läkarbristen kommer att minska, snarare tvärtom, med tanke på kommande pensionsavgångar.

Det är därför nödvändigt att vidta en rad olika, parallella åtgärder för att trygga den framtida bemanningen inom landstingets olika medicinska discipliner.

Västerviks sjukhus har under flera år utmärkt sig som ett av Sveriges i särklass mest uppskattade utbildningssjukhus för AT-läkare. Det har resulterat i ett kraftigt söktryck på AT-blocken i Västervik. I år har det kommit drygt 80 ansökningar till fyra utbildningsblock.

Varför inte tillvarata den styrka som finns i Västervik som utbildningsort, för att göra framsynta rekryteringar av unga läkare som aktivt vill söka sig till länet? Här borde finnas möjlighet att redan relativt omgående utöka antalet utbildningsplatser kraftigt, för att i nästa skede ha tillgång till ett större och bredare urval aspiranter till ST-block med olika inriktning.
Det bör rimligen också finnas ett tydligt uppdrag till AT-utbildningsorterna att se till sjukvårdens hela behov, såväl primärvård, slutenvård och de diagnostiska specialiteterna. Bland alla de sökande finns med all sannolikhet många som ser Västervik som den perfekta kombinationen av kuststad och topprankad utbildningsort, men det torde också finnas ett antal sökande som inte ser det geografiska läget som överordnat utan kan tänka sig att efter fullgjort block tjänstgöra i andra delar av länet.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
Är du beredd att ge klartecken till fler AT-block för att ta tillvara dem som aktivt sökt sig till länet och därmed bidra till att långsiktigt trygga läkarrekryteringen till länet?
Vilka direktiv har idag de som tillsätter AT-blocken att tillgodose rekryteringsbehov även inom primärvård och diagnostiska specialiteter?
Vimmerby den 26 maj 2012
Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar