torsdag 7 juni 2012

Nationaldag med gamla och nya medborgare

Sveriges Nationaldag firas runt om i hela riket, så även i Vimmerby. Sedan några år är firandet förlagt till Astrid Lindgrens Näs. Kristdemokraterna i Vimmerby sluter upp i Nationaldagståget med egen fana.


Kristdemokraternas i Vimmerby ordförande, Gudrun Brunegård, bar fanan när Nationaldagståget marscherade från Vimmerby gymnasium.

Men Kristdemokraterna i Vimmerby har påverkat nationaldagsfirandet på mer än ett sätt. Genom en motion som bifölls i kommunfullmäktige infördes en ceremoni där nya svenska medborgare hälsades välkomna.


Från början var det en högtidlig ceremoni, där de nya medborgarna kallades fram och fick ta emot ett särskilt framtaget diplom. I år hade detta inskränkts till att namnen på de nya medborgarna lästes upp av kommunfullmäktiges ordförande.

För mig kändes det som att man därmed urholkade själva tanken, att ge ett offentligt erkännande och välkomnande till personer som kommit till vårt land och vill bidra till Sveriges utveckling på lika villkor som oss infödda medborgare. Ett sådant officiellt erkännande kan ha särskild symbolisk betydelse med tanke den främlingsfientlighet som kan förekomma.

I många andra kommuner gör man betydligt mer. I Västervik anordnas en särskild fest. Sveriges Riksdags talman inbjöd till en ceremoni för nya medborgare i Riksdagen. I Malmö hälsades nya medborgare välkomna av Prins Daniel.

I det perspektivet är det sorgligt att man tunnar ut den tidigare traditionen i Vimmerby. Det är tvärtom dags att uppvärdera symbolfrågan. Varför inte inbjuda de nya medborgarna till ett traditionellt kaffekalas på Näs efter välkomstceremonin nästa år?


Det var ett imponerande långt Nationaldagståg, med flera generationer representerade.

När tåget närmade sig Astrid Lindgrens Näs tog Elisabeth Lago Nilsson, kristdemokraternas gruppledare i Vimmerby kommun, över som fanbärare.

Framme vid Astrid Lindgrens Näs hölls ett program, där bl a Storebrokören medverkade. Fanborgen inramade scenen.

Gräsplanen framför Näs var fylld med gamla och nya medborgare, som deltog i festligheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar