fredag 8 juni 2012

Kollektivtrafik och färdtjänst för befolkningen?


Man kan undra vem kollektivtrafiken och färdtjänsten är till för. Under de senaste sex åren har länets kollektivtrafik och färdtjänst styrts av en rödgrön majoritet. Tyvärr är det resultat som länets invånare nu ser knappast något att yvas över. Länstrafiken drevs i bolagsform fram till årsskiftet och har nu överförts till landstinget. Under början av 2012 har ett tidigare oanat ekonomiskt underskott i 50-miljonersklassen uppdagats. Ansvaret ligger på bolagets styrelse, som under de senaste sex åren har letts av socialdemokraten Ulf Nilsson. Ansvaret vilar tungt på honom.

Med stora åthävor och löften om förbättrad och utökad kollektivtrafik genomdrev de rödgröna en skattehöjning på 100 miljoner kronor från årsskiftet. Förutom skattehöjningen väntar dessutom för länets resenärer höjda biljettpriser och försämrad service, särskilt i länets mellersta och norra delar, där landstingsmajoriteten, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vill lägga ned resecentrum i Mönsterås, Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

Vi är starkt kritiska till den nonchalans som landstingsmajoriteten visar mot både resenärer och mot kommunerna. Skattemedel överfördes vid nyår från kommunerna till landstinget för att landstinget skulle sköta kollektivtrafiken. Samtidigt höjde majoriteten skatten ytterligare. Dessutom anser man nu att kommunerna ska sköta bemanningen på resecentrum! Lite magstarkt är det att detta förslag kom innan några kontakter ens tagits med kommunerna. Som om inte detta räcker tänker man klämma kommunerna på ytterligare sju miljoner kronor utifrån påstådda felkalkyleringar.

Det biljettsystem som införts har blivit en visa. Mängder av resenärer har inte kunnat betala sin resa. Flera miljoner av underskottet består av uteblivna biljettintäkter. Flera system finns parallellt och det är näst intill omöjligt för resenärer att veta hur man ska betala för sig. Inte ens med Reskassa-kort går det att läsa av biljetten i automaten i Kustpilen. Det är fortfarande lika svårt att resa över länsgränserna och är dessutom dyrare än motsvarande sträcka inom länet.

Allt fler klagomål kommer från äldre personer och personer med funktionshinder som har svårt att beställa färdtjänst och inte hinner med de knapptryckningar som begärs. I sin strävan efter att utnyttja ny teknik tycks man ha glömt att färdtjänst är en service just för personer med olika funktionsnedsättningar, som kan göra att man i än större utsträckning är i behov av en levande människa, som kan lyssna in och hjälpa vederbörande till rätt hjälp.

Sammantaget har de rödgröna partierna åstadkommit ett kaos i kollektivtrafiken och färdtjänsten på ett sätt som sist av allt tycks ha resenärerna, brukarna och länsinvånarna i fokus.

Vi kristdemokrater anser att resecentra fyller en viktig funktion. Resenärerna måste kunna sköta biljettköp i anslutning till resan och ha tillgång till väntrum. Därför kräver vi att resecentra ska finnas kvar. Likaså menar vi att man ska skrota det katastrofala biljettsystemet och skaffa ett som fungerar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar