fredag 3 juli 2009

Visby - politik i fantastik kulturmiljö

Visby och Almedalen har den senaste veckan varit i medias fokus. Inte i första hand för den vackra, medeltida stadsmiljön utan för att dagens och framtidens politik i många stycken formas där.


Jag har haft förmånen att tillbringa ett par intensiva dygn där, med många intressanta och givande seminarier. Idag, fredag, hade jag fått förtroendet att representera Kristdemokraterna i ett seminarium som anordnats av föreningen Pappa-Barn. Där fick vi del av många uppslitande berättelser av hur särskilt pappor kan hamna i kläm vid vårdnadstvister. Lena Hellblom Sjögren, psykolog och utredare i komplicerade vårdnadstvister, bidrog med mycken kunskap och erfarenhet.
Jag fick tillfälle att berätta om några av de förslag som vi i Kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp har tagit fram för att stärka barnets rätt till båda sina föräldrar. Ett exempel är att vi vill göra medling obligatorisk i samband med separation där det finns barn under 18 år - för barnets bästa. Eftersom en relation utsätts för stora påfrestningar i samband med att ett barn föds vill vi ge småbarnsföräldrar gratischeck till familjerådgivningen. Kanske kan det minska risken för separationer.
Vi vill också dubblera antalet pappadagar när barnet är nyfött, för att stärka anknytningen till båda föräldrarna. Vi tror att det också kan leda till att fler fäder tar ut sina föräldraledighetsdagar.
Under seminariet framkom att frågor om föräldraledighet inte är en socialförsäkringsfråga i de andra EU-länderna, utan en arbetsgivarfråga. Kristdemokraternas förslag att ändra terminologin och kalla det föräldraarbete istället, för att markera vilket viktigt arbete och samhällsinsats det är att ta hand om sina barn, vann gehör hos seminariets deltagare.
Göran Hägglund höll ett humoristiskt och delvis provocerande tal.Humorn var huvudtemat när han efteråt träffade Lars Adaktusson och Göran Gabrielsson i deras Efterfrågat.


Men Visby är så mycket mer än politik. Det är ett världsarv, tack vare sin underbara medeltida stadskärna, där man kan strosa och kring och bara njuta.
Rosorna blommar för fullt i de trånga gränderna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar