onsdag 22 juli 2009

Härlig tilltro till kommunens politiker gällande ALV!

Vi lever i en rätt underbar värld, där det som är sanning ena dagen är dess motsats nästa. I lokalpressen får vi som är förtroendevalda allt som oftast utstå både spott och spe och kallas för både okunniga, inkompetenta och en olycka för hela vår bygd.

Men i debatten om försäljning av Astrid Lindgrens Värld AB, då är plötsligt kommunalt ägande det enda tänkbara!

Jag vill i all ödmjukhet påminna om innebörden av begreppet representativ demokrati. Vid allmänna val utses ett antal medborgare, som har fått sitt partis förtroende att stå som partiets företrädare i den politiska församling valet gäller. Förhoppningsvis har respektive parti utsett omdömesgilla personer som sina företrädare.

Om inte annat så vill jag påstå att väljarna är mycket väl medvetna om vilka personer som finns med på de olika partiernas valsedlar och gör sitt val både utifrån politisk ideologi och tilltro till att de personer som väljs ska ha förmågan att företräda sina väljare utifrån sin politiska plattform. Därför vill jag bestämt tillbakavisa påståendena om att kommunens ledande politiker skulle vara inkompetenta. Det är en skymf inte minst mot alla väljare att påstå att de skulle ha utsett odugliga personer som företrädare.

Nu är det ju så med oss människor att ingen är fullkomlig, åtminstone ingen kristdemokrat. Vi är beroende av både goda beslutsunderlag, egen bedömningsförmåga och gemensamma sammanvägningar när vi ska komma fram till de beslut som ska fattas. Aldrig är sanningen så tydlig som efteråt. Det händer tyvärr att man emellanåt fattar mindre kloka beslut och får justera i efterhand. Därför är det bra med utvärderingar i form av allmänna val, då väljarna kan visa fortsatt förtroende eller lägga sin röst på något annat parti.

Jag har stor respekt för den idérikedom och initiativförmåga som ligger bakom den ursprungliga Sagobyn. Det samspel som då fanns med Astrid Lindgren var en viktig bekräftelse och inspiration. Men låt oss inte glömma att det är efter försäljningen i början av 1990-talet som den stora utvecklingen har skett, med tiodubbla besökssiffror jämfört med i begynnelsen!

Låt oss inte heller glömma att under den tid som kommunen har varit majoritetsägare har Astrid Lindgren genom sin familj haft ett avgörande inflytande på parkens utveckling genom programrådet, styrelserepresentation och avtal om de immateriella rättigheterna.

Under en lång rad av år har företagare kritiserat kommunen för illojal konkurrens inom boendenäringen på grund av Astrid Lindgrens Världs stugby. Jag kan förstå resonemanget och anser i princip att kommunen inte ska ägna sig åt sådan verksamhet som bättre hör hemma inom privat företagsamhet.

Därför är det märkligt att denna debatt uppstår nu, när kommunen är beredd att avyttra merparten av sitt ägande i Astrid Lindgrens Värld AB. Tanken är att behålla trettio procent i kommunal ägo, för att ha kvar betydande insyn och påverkan i företaget.

Alltså: Att driva en teaterpark med tillhörande boendedel ligger långt utanför det kommunala uppdraget. Astrid Lindgren och hennes familj har hela tiden haft ett avgörande inflytande, genom programråd, styrelse och avtal som reglerar rättigheter att använda namnen och karaktärerna. De har visat stort engagemang i utvecklingen av parken och är enligt min mening de självklara och naturliga framtida ägarna till parken. Kommunen kommer att behålla ett avgörande inflytande även fortsättningsvis och de nuvarande minoritetsägarna kommer att ha kvar sina andelar.

Det är rent ärekränkande gentemot Astrid Lindgrens ättlingar att påstå att kommunen skulle vara bättre lämpade än de att uttolka Astrids vilja angående parkens utveckling. Varför uppstår då denna diskussion? Skälet måste finnas någon annanstans.

Kan det vara så att de som ropar högst i debatten i själva verket har ett egenintresse som ligger dem närmare hjärtat än den framtida utvecklingen av Astrid Lindgrens Värld AB? Det är i så fall ganska kortsiktigt, eftersom en stark utveckling av Astrid Lindgrens Värld AB ger fantastiska pluseffekter för hela kommunen och hela besöksnäringen.

I den kristdemokratiska gruppen har vi ingående diskuterat frågan om försäljning av Astrid Lindgrens Värld AB till Astrid Lindgrens efterlevande genom Saltkråkan AB. Vi är eniga i att det är det bästa ur ett långsiktigt perspektiv, både för företagets utveckling och för Vimmerby kommun.

Gudrun Brunegård
Gruppledare för Kristdemokraterna i Vimmerby

2 kommentarer:

Peter Högberg sa...

Bra artikel håller med om innehållet. Det är inte klokt va ense vi kan va ibland...

Gudrun sa...

Ja, det är ju för väl att det kan vara så i de verkligt stora frågorna.

Skicka en kommentar