fredag 3 februari 2012

KD vill ha regionarbetsgrupper

Härom dagen hölls ett inledande möte mellan de kristdemokratiska landstingsråden/gruppledarna i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne, dvs de fyra län som beslutat om avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna för att bilda en sydsvensk region.


De kristdemokratiska landstings-/regionråden/gruppledarna: Gudrun Brunegård (Kalmar län), Klavs Wix Nielsen (Blekinge), Birgitta Södertun (Skåne) och Eva Johnsson (Kronoberg).

Ett viktigt beslut från mötet är att driva på i förhandlingarna, så att alla ingående delar ska vinna fördelar. För att olika perspektiv och aspekter ska belysas behöver man snarast tillsätta arbetsgrupper som fördjupar sig i hur man kan jämka samman de olika landstingens nuvarande olikheter inom olika områden. Det kan gälla skillnader i modeller för vårdval inom primärvården, skattesatser, kollektivtrafik med mera, där man behöver få fram underlag för gemensamma lösningar, inför slutliga beslut. I dessa arbetsgrupper måste alla partier som är representerade i de olika fullmäktigeförsamlingarna finnas representerade.

När nu arbetet med att ta fram underlag för förutsättningarna att bilda en sydsvensk region tar fart är det viktigt att kristdemokraterna finns med. Vi kommer att driva på för att det tas fram ett förslag där alla delar ska vinna fördelar, utan att det sker på någon annan dels bekostnad. Det är en viktig förutsättning för att en regionbildning ska få legitimitet av befolkningen.

Vi inser att arbetsgrupperna skulle bli orimligt stora om alla partier skulle ha representanter från vart och ett av våra fyra län. Det kan därför vara rimligt att lägga på respektive partirepresentant att hålla kontakten och förankra fortlöpande med sina partikamrater i de andra länen.

Sedan länge är en femlänskonferens för smålandslänen och Östergötland planerad hos oss i Blekinge till försommaren. Vi ska nu undersöka möjligheten att inbjuda även våra skånska grannar. Nästa år planerar Kristdemokraterna i Skåne att bjuda in de berörda länen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar