tisdag 21 februari 2012

(S)tormöteslöfte som förpliktigar

Företagarna i Oskarshamns-området anordnade på måndagen ett välbesökt stormöte om akutsjukvården i mellanlänet. Ordförande Ingemar Pettersson beskrev hur den otydlighet som råder efter de senaste förändringarna gör att patienter ibland skickas runt från sjukhusakuten till Slottsgatans primärvårdsjour och vidare till Kalmar eller Västerviks sjukhus. Han uppgav att det händer att ambulansförare frågar patienten vart de vill åka. Det skapar en känsla av att inte ens sjukvårdspersonal vet vad som gäller.


Atrium-salen i Forum var i stort sett fullsatt av engagerade oskarshamnare. Bilden är hämtad från Oskarshamns-Tidningens reportage från mötet.

Jag själv och mellanlänets kristdemokrater med Chatrine Pålsson Ahlgren i spetsen, har gång på gång protesterat mot de förändringar som har gjorts med den rödgröna landstingsmajoritetens goda minne. Vi menar att majoriteten har slagit sönder den helhetslösning som utformades genom enhälligt beslut i landstingsfullmäktige i november 2003. Dessvärre har majoriteten konsekvent smitit undan från sitt politiska ansvar och gömt sig bakom tjänstemannabeslut.

Så här kan det inte fortsätta! Befolkningen i mellanlänet behöver få en tydlig struktur för den akuta sjukvården. Den ska utformas öppet, tydligt och genom långsiktigt hållbara politiska beslut.

Inför gårdagens möte inbjöd därför Landstingsalliansen den rödgröna majoriteten till att ta ett nytt gemensamt krafttag för att forma och stabilisera sjukvårdsstrukturen i mellanlänet. Oskarshamns sjukhus uppdrag och status måste klargöras. Vi räcker därför ut en hand till majoriteten med målet att bygga en stark och hållbar hälso- och sjukvård, inklusive akutsjukvård i Oskarshamn.

Min upplevelse från stormötet var att Anders Henriksson (S) var pressad av det engagemang som fanns, med företagare, sjukvårdsanställda och vanliga oskarshamnare. Det går knappast att försvara den situation som nu råder och som beskrevs med flera exempel. Henriksson sa sig vara positiv till att se över möjligheten att öppna en närakut vid Oskarshamns sjukhus.

Nu är det upp till bevis! Det var ett hundratal åhörare där. De accepterar knappast någon fortsatt halvmesyr för akutsjukvården i mellanlänet.

Läs även Östran-Nyheternas skildring av stormötet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar