onsdag 28 november 2012

Vem fattar besluten i landstinget?Under denna övergripande punkt vill jag lyfta en mycket angelägen fråga, som blivit allt mer påtaglig och omdiskuterad. Det gäller var besluten fattas.
 
Landstinget är en politiskt styrd organisation, men på senare tid har det blivit allt vanligare att stora, viktiga beslut, som påverkar medborgarnas tillgång till hälso- och sjukvård, har fattats i slutna rum, av tjänstemän, med stor sannolikhet efter samråd med majoriteten.
 
Detta är ett oskick. Det är självklart en politisk fråga hur och var vårdens utbudspunkter ska finnas.
 
Låt mig ge några exempel: 
  • Distriktssköterskemottagningarna som lades ned för ett år sedan, utan föregående avisering, mer än en skylt på dörren
  • Primärvårdsjour i Oskarshamn, som plötsligt flyttades från sjukhuset, i strid mot fullmäktigebeslut från 2003.
  • Hälsocentralerna i Oskarshamn, där man i lokalförsörjningsplanen kan läsa hur man har tänkt sig, utan politisk diskussion
  • Röntgenjouren i Oskarshamn – det senaste och kanske mest kända exemplet
  • Hur de 60 mkr ska sparas, område för område – specificerat på respektive verksamhet
  • Plus ett antal beslut som ännu inte har kommit till vår kännedom
Detta är djupt otillfredsställande. Urholka inte den politiska processen genom att smussla undan till tjänstemannabeslut! Låt politiken ta ansvar för de viktiga besluten, så att befolkningen kan utkräva ansvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar