torsdag 29 november 2012

Utveckla primärvården och Hälsoval Kalmar


Landstingsfullmäktige den 28 november 2012
Hälsoval Kalmar ligger till grund för primärvårdens arbete, både det som bedrivs på landstingets hälsocentraler och på de privata. Det har varit igång drygt två år nu. Grundtanken med Lagen om vårdval var att ge utförare lika villkor. Grundtanken, som bekräftas i flera studier, är att konkurrens skapar förbättringastryck, höjd kvalitet och nöjdare patienter.

Konkurrensverket har i en utvärdering konstaterat att regelverket inte stimulerar till att nya utförare försöker etablera sig. Majoritetens centraliseringsiver slår igenom även inom detta område, eftersom man kräver en så omfattande administrativ överbyggnad att det i princip är omöjligt för en ensamläkare att klara av uppdraget – eller för en nyetablerad med tunn lista. Enda sättet är i stort sett att ta över någon annan läkares lista, när denne går i pension eller slutar av annat skäl.

Istället tvingas flera läkare sluta sig samman, vilket direkt går ut över närhet och småskalighet. Det finns som bekant även läkare som har valt att lägga ned sin mottagning, eftersom man fann kraven allt för omfattande och stelbenta. Vem är betjänt av det? Knappast patienterna, som får mindre valfrihet, tvärt emot vad som var intentionen med Lagen om vårdval.

Vid nästa årsskifte löper de flesta privatläkarnas vårdavtal ut. Det vore därför lämpligt att i den årliga översyn som görs av primärvårdens uppdrag och villkor, göra en omfattande regelförenkling, för att stimulera till större kreativitet och utveckling inom området.

Vi kristdemokrater vill att patienterna ska kunna uppsöka vård på nära håll. Tyvärr har den rödgröna majoriteten en helt annan, centralistisk syn, där man vill ha patienterna på vägarna istället. Som en följd av det såg vi för snart ett år sedan hur antalet distriktssköterskemottagningar på mindre orter helt raderades ut.
Majoriteten har hänvisat till hemsjukvårdsväxlingen. Men det är både ett tankefel och ett sakfel.

Hemsjukvårdsväxlingen förbjöd inte att landstinget bedrev mottagningsverksamhet, tvärtom. Inte heller kan man skylla på vårdvalet. Hälsoval Kalmar ger möjlighet för en mottagning att bedriva verksamhet vid filial.

I Skåne har man tagit vara på detta med filialverksamhet på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Där kan en vårdcentral öppna en distriktssköterskefilial på en lämplig ort och börja bygga upp en verksamhet. Så småningom kan sköterskemottagningen kompletteras med att läkaren kommer dit vissa tider. När verksamheten fått bärkraft kan allt mer funktioner komplettera, tills det är en fullvärdig vårdcentral.

Sådan kreativitet skulle vi vilja se även i Kalmar län! Vi är övertygade om att ett enklare regelverk och en större öppenhet för kreativa lösningar, till patienternas fromma, skulle skapa ett klimat som kan locka hit läkare även från andra delar av riket. Det skulle också kunna locka unga läkare att satsa på att bli distriktsläkare, med ett mer variationsrikt veckoprogram, gentemot de kompakta mottagningsdagar som tynger och avskräcker idag.

Det är förvånande att höra primärvårdsansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP) referera de fantastiska resultaten i Öppna jämförelser, som offentliggjordes häromdagen, och helt blunda för en anmärkningsvärd försämring i en av primärvårdens tidigare paradgrenar. Jag syftar på tillgängligheten till besök inom sju dagar.
  • 2009 låg Kalmar län på andra plats i landet, med 95 % mot ettan, Halland med 95,5 %.

  • 2010 hade Kalmar län sjunkit till sjätteplats, med 93,9 % mot ettan Halland, som förbättrat sin tillgänglighet till 97,3 %.

  • 2011 hade Kalmar län tappat ytterligare mark, till åttonde plats, med 94 %, mot den ständiga ettan Halland, som segat sig upp till 98 % av patienterna, som fått träffa läkare inom en vecka.

  • 2012 har Kalmar län rasat till elfte plats, med 94,5 %. Halland ligger på 97,9 %. Mer än hälften av landstingen i landet har bättre tillgänglighet än vad invånarna i Kalmar län har. Andra landsting har jobbat med att förbättra tillgängligheten, men vi ligger kvar på ungefär samma nivå som vi gjort tidigare.

Det hade varit intressant att höra hur du, som ansvarigt landstingsråd, vill jobba för att primärvården i Kalmar län ska återta topplaceringen.

Och där kommer jag in på en annan aspekt: I den landstingsdrivna primärvården ligger hyrläkarkostnaderna i år på runt 20 mkr på grund av vakanser. Med anställda läkare på plats hade kostnaden varit ungefär hälften. Vad är din plan för att göra allmänläkeriet i Kalmar län mer attraktivt, Jessica Rydell (MP)?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar