onsdag 28 november 2012

Avgiftshöjningar i smyg sossarnas nya taktik
Replik på Anders Henrikssons inledningsanförande gällande landstingets ekonomi.
 
För några år sedan höjde majoriteten patientavgifterna, trots stora protester från patientorganisationer och brukare.
 
För inte så länge sedan (1/8) höjdes kollektivtrafikavgifterna, återigen med stora protester från alla dem som nyttjar kollektivtrafiken. Landstingsstyrelsens ordförande lovade då att det inte skulle göras några fler höjningar.
 
Men nu gör man det ändå – smygvägen, på flera områden:
  • Kollektivtrafiktaxan indexregleras. Det måste man inte göra. Ändå gör man det. 
  • Landstingets prislista för specialisttandvård anpassas efter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förslag. Det måste man inte. Ändå gör man det.
  • Indexreglering av avgiften för sjukhusvård, där taket höjs från 80 kr till 100 kr per vårddygn. Det måste man inte. Ändå gör man det.
När regeringen förra året höjde taket för högkostnadsskyddet, så protesterade majoritetens företrädare hätskt, tills man upptäckte att man inte hade behövt göra det. Nu gör man samma sak igen. Man måste inte höja avgifterna. Ändå gör man det.
 
Var finns trovärdigheten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar