onsdag 28 november 2012

Äldreteam, geriatrisk kompetens och ambulanssjukvård

Äldreteam

Jag vill först välkomna att majoriteten antagit så många av våra förslag. Jag hoppas att ni sedan landstingsstyrelsens möte har läst på och kan bifalla Alliansens övriga förslag.

Men ibland kan man undra över hur det fungerar med logiken.

På Länssjukhuset fanns ett äldreteam, tack vare projektmedel från regeringen. Arbetet var mycket lyckosamt och underlättade tillvaron och förbättrade vården för de äldre. Det fanns goda skäl att permanenta verksamheten, men det saknades pengar, när projektet var avslutat. Därför var majoritetens besked att äldreteam skulle finansieras genom prioriteringar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget.

Någon sådan prioritering lyckades man inte med, utan äldreteamet lades ned.

Nu skriver man återigen att äldreteam ska finnas, men skjuter inte till någon finansiering.

Vad finns det för skäl att tro att förvaltningen ska förmå prioritera fram de två miljoner som behövs i år, när man inte kunde det för ett år sedan?

Alliansen har ett finansierat förslag. Anslut er till det!
Geriatrisk kompetens

Kalmar län har rikets högsta andel äldre. Det finns därför goda skäl till att vårt landsting ska vara en spjutspets när det gäller kompetens om åldrandet och ålderdomens sjuklighet.

Det är därför bra att majoriteten har antagit vårt förslag om en allmän kompetenshöjning i geriatrik, för vår personal möter äldre personer i nästan alla våra verksamheter och behöver ha denna kompetens för att undvika exempelvis felaktiga läkemedelskombinationer.

Jag beklagar dock att ni inte tar steget full ut, utan avvisar vårt förslag att ge AT- och ST-läkare fördjupad kunskap genom praktik på geriatrisk klinik.

Lena Segerberg och Yvonne Hagberg, varför nöjer ni er med ett allmänt kompetenslyft till våra anställda? Varför inte passa på att lägga en god grund för våra utbildningsläkare? Det är ju en satsning som våra äldre patienter skulle ha nytta och glädje av under hela deras tjänstgöringstid.

Ambulans

Hälso- och sjukvårdslagen § 2: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Så är det inte idag. De som bor i länets ytterkanter, långt från sjukhusen, tvingas vänta mer än tre gånger så länge innan ambulansen ens rycker ut från ambulansstationen! Med tanke på avstånden hade det snarare varit motiverat med snabbare utryckningstid.

Ambulanssjukvården i Kalmar län är ojämlik i sin uppbyggnad. Det är dags att rätta till det.

Ur det perspektivet är det stötande att höra en majoritetsrepresentant raljerande fråga ”hur många ambulanser vill ni ha?” Svaret är att vi vill ha lika många som idag, men att alla ska rycka ut inom 90 sekunder dygnet runt. Ingen negativ särbehandling för landsbygdens befolkning, tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar