fredag 21 januari 2011

46,6 miljoner skäl att vara glad!

46,6 miljoner. Så mycket får Landstinget i Kalmar län för att sjukvården lyckats hålla köerna så korta att 92 procent får tid till läkare inom 90 dagar.

Det ger länets patienter 46,6 miljoner skäl att vara glada - och personalen lika många skäl att vara stolta! För det är ett hårt arbete som ligger bakom resultaten.

Vårt landsting får 20 miljoner mer än vad vi räknade med när landstingsfullmäktige beslutade om budgeten. Orsaken är att det finns ett antal län som inte klarade av målet och då får övriga landsting dela på "deras" andel.

När det gäller tid för behandling/operation är det sämre ställt. Där är det bara 83 procent av patienterna i länet som får tid inom 90 dagar.

Nationellt har socialminister Göran Hägglunds (KD) kömiljard stimulerat landstingen till ett mycket framgångsrikt och patientfokuserat förhållningssätt. Barometern rapporterade igår att nio av tio patienter i landet får sitt läkarbesök inom tre månader.

Samtidigt kan man fundera på om ens tre månaders väntan på tid hos specialist är rimligt, när man går med smärta och oro. Därför är det bra att Alliansregeringen skärper vårdgarantin ett snäpp ytterligare, så att behandlingen ska påbörjas inom 60 dagar.

Steg för steg gör Alliansen vården mänskligare. Kristdemokraterna har varit pådrivande i detta. Göran Hägglund (KD) har hittat en konstruktion som får landstingen att jobba aktivt med att korta ned väntetiderna, jämfört med på sossarnas tid, då pengar skickades ut utan att något hände. På sikt ska vårdköerna bort helt och hållet.

Läs gärna Christer Jonssons funderingar på temat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar