torsdag 9 december 2010

Kreativ "bokföring" kamouflerar ojämlikhet

Den rödgröna landstingsmajoriteten i Kalmar län drar sig inte för att ta till kreativ "bokföring" och kamouflera ojämlikheter, istället för att lyfta fram dem i ljuset för att kunna rätta till dem.

I det nu aktuella fallet handlar det om länets ambulansorganisation, som behandlades av landstingsstyrelsen igår. Av beslutshandlingarna framgick att man hade för avsikt att lämna Socialstyrelsens nationella mått för att mäta tid från alarmering till när ambulansen är på plats. Istället ville man införa en egenhändigt tillsnickrad tid, genom att man drar av tre minuter i starten. Man gör en uppskattning att det är den tid det tar för SOS Alarm att hinna avgöra hur akut situationen är innan larmet går.

Men det måtte väl vara lika i hela landet! Inte är väl SOS Alarm slöare i sina bedömningar när det gäller just Kalmar läns befolkning?

Varför ska då sossemajoriteten Kalmar län mixtra med nationella jämförelsetal? Är syftet att göra det omöjligt att jämföra eller vill man bara mörka hur illa det är ställt i delar av länet?

Vid den muntliga föredragningen vid styrelsemötet fick vi se hur man med denna metod - naturligtvis! - bättre lyckas nå sina mål om hur många procent av länets befolkning som nås av ambulans inom 20 respektive 30 minuter.

I Gamleby-ambulansens områden är läget allra sämst. Där är det idag bara i 35 % av utryckningarna som man kommer fram inom 20 minuter. Vid en 30-minutersgräns säger SOS Alarm att man når 65 %, men med vänstergängets matematik så kommer man snabbt och elegant upp i 75 %. Tänk så smidigt man kan trolla med siffrorna!

Dessutom ändrar man beräkningen till ett länsgenomsnitt, som gör att de oändligt långa utryckningtiderna i glesbygdsområdena döljs bakom alla de utryckningar som görs i exempelvis Kalmar-trakten, med korta framkörningstider.

Allianspartierna ville ha återremiss på ärendet, för att få fram bättre underlag. När det föll ville vi åtminstone att utryckningstiderna skulle beräknas per ambulansstation och inte på länsgenomsnitt. Vi ansåg också att landstingsfullmäktige skulle fatta beslut, enligt revisorernas förslag. Detta avslogs.

VästerviksTidningen skrev om det ojämlika beslutet redan igår. Idag har Barometern också tagit upp frågan som ledande nyhet. Läs också vad Christer Jonsson och Pierre Edström skriver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar