torsdag 9 december 2010

Inga smygbeslut om röntgenplan, tack!

En plan för framtida investeringar för länets radiologi har länge varit under framtagande. Vissa delar har sipprat ut, som att röntgen i Vimmerby ska läggas ned, något som både Lena Segerberg (S) och Anders Henriksson (S) har förnekat.

När jag som förtroendvald har bett att få ut dokumentet har jag blivit nekad, med hänvisning till att det ännu är ett arbetsdokument. Men vid landstingsstyrelsen i december skulle den bli offentlig och behandlas politiskt, var beskedet.

Igår hölls detta landstingsstyrelsemöte. Röntgenplanen fanns dock inte med på dagordningen, mer än i en undangömd passus under punkten uppdrag, där man kunde utläsa att den ska behandlas i februari 2011 (SIC!).

Jag ställde frågan om vi verkligen skulle få behandla planen politiskt, eller om denna fråga också skulle tas smygvägen, bakifrån.

Anders Henriksson (S) bad mig förtydliga vad jag menade med "också".

- Ja, vi har ju i färskt minne hur ni gick smygvägen och lät tjänstemännen fatta beslut om B-jouren i Oskarshamn och mödrahälsvården i södra länsdelen, svarade jag.

På min fråga fick jag inget annat svar än vad som stod att läsa i handlingarna.

Enligt de rykten jag hört är det den högsta politiska ledningen som har stoppat offentliggörandet av röntgenplanen. Istället lär man ha för avsikt att stycka upp den i mindre delar, som man tänker låta tjänstemännen fatta beslut om.

Jag vill inte veta av att sossemajoriteten undanhåller så viktiga frågor som den framtida strukturen för länets radiologi från en öppen och ärlig politisk diskussion. Men med erfarenhet från hur man hanterat viktiga beslut den senaste tiden skulle det inte förvåna mig om rykten jag hört är sanna.

Det är i så fall en skymf mot demokratin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar