fredag 10 december 2010

Mänsklig skyldighet att försvara mänskliga rättigheter

De senaste dagarna har människovärdet och mänskliga rättigheter satts i fokus på olika sätt.

Dessvärre sker ständigt kränkningar av dessa rättigheter, bland annat i världens folkrikaste nation, Kina. En tydlig och kraftfull markering till stöd för kampen för mänskliga rättigheter, görs genom att Nobels Fredspris idag delas ut till Liu Xiaobo, för hans krav på "yttrandefrihet och flerpartival i den kommunistiska diktaturen", som Amnesty Press uttrycker det i dagens nummer. Kännetecknande nog kan han inte själv ta emot priset, eftersom han sitter fängslad.


Norska nobelkommitténs ordförande Thorbjörn Jagland bredvid Lio Xiaobos tomma stol

I dagens nummer av Dagen berättar Chai Ling, en annan av demokratikämparna från Himmelska fridens torg, numera i landsflykt i USA, som också varit nominerad till Nobels Fredspris, hur hon fått upp ögonen för den massaker på ofödda flickebarn, som försiggår i hennes hemland.

Från en provins rapporteras om 10 000 fall av tvångsaborter och tvångssteriliseringar. Flickor diskrimineras genom selektiva aborter. Denna politik har lett till att det går 120 män per 100 kvinnor i Kina. I vissa regioner är relationen 130/100. Chai Ling leder nu organisationen All Girls Allowed.

Det förekommer även talrika rapporter om hur människors rätt att tro och utöva sin religion kränks i samma land. Kristna, inte minst från minoritetsfolk, kastas i fängelse för sin tro, ofta efter mer eller mindre orimliga anklagelser och summariska rättegångar.

Men även i västvärldens stormakt nummer ett, USA, kränks mänskliga rättigheter, när homosexuella i lag är förbjudna att tjänstgöra inom försvaret. President Barack Obama försöker undanröja förbudet, men möter starkt motstånd, vilket bland annat Dagens Nyheter skriver om.

Vi svenskar brukar ofta se oss som världens samvete, men även vi behöver fundera över de attityder som påverkar vårt agerande, både som nation genom olika myndigheter, men också som enskilda personer. Hur kommer det sig att Migrationsverket fortsätter att utvisa kristna irakier, homosexuella iranier, splittrar familjer och utvisar dem till olika länder, där de går ovissa öden till mötes? Är det så illa att vi egentligen inte bryr oss eller sitter det djupare än så?

Människovärdet är unikt och okränkbart och oberoende av personens ålder, kön, religion, politisk uppfattning, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Ingen ska behöva drabbas av negativ särbehandling. Närhelst människovärdet kränks måste omvärlden inte bara höja sin röst utan också gå till handling för att rätta till orättvisorna.

Det är vår medmänskliga skyldighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar