torsdag 11 april 2013

Frustration räcker inte, Linda Fleetwood!

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatrin i länet, kommenterar i dagens Barometern Alliansens förslag om en Ungdomshälsa, som en samlad väg in i vården för unga i hela länet. Hon säger att vi slår in öppna dörrar och att det pågår ett intensivt arbete. Hennes "förhoppning och tro" är att en lösning ska finnas om ett år.

Samtidigt slinker det ur henne att hon haft frågan på sitt bord i flera år nu.

Så är det. Och det enda man kan konstatera är att inte mycket har hänt.

Redan 2009 gjorde Sociastyrelsen en granskning av hur barn och unga med psykiska besvär tas omhand i vårt län. Man konstaterade att uppdragsbeskrivningen för skola, primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin vad gäller första linjens psykiatri var bristfällig. Vid ett möte våren 2011 gav Socialstyrelsen landstinget och kommunerna i uppdrag att ta fram en tydlig rollfördelning mellan skolhälsovården, primärvården och BUP.

Hösten 2011 ställde jag en interpellation till Linda Fleetwood och hennes kollega i majoriteten, Jessica Rydell (MP), som ansvarar för primärvården i länet. Jag frågade då hur arbetet gick för att i samförstånd med kommunerna hitta lösningar för att inte barn och unga som mår dåligt ska falla mellan stolarna.

I mars 2012 ställde jag en ny interpellation till Linda Fleetwood på samma tema. Hela tiden glider svaren och inger förhoppningar om att något är på gång inom det närmaste året.

Hur länge ska unga som mår dåligt fortsätta bollas runt? Varför inte ta Alliansens utsträckta hand och bygga upp en ungdomshälsa, där man samlar alla goda krafter och  samverkar för att ge en tydlig väg in i vården?

Det räcker inte att vara frustrerad över att det tar sådan tid att få en struktur för ungdomshälsovården, Linda.  Det är du som har ansvaret. Det är handling som räknas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar