onsdag 31 augusti 2011

Utöya, amerikansk retorik och budgetprioriteringar

Reformer för unga ger bättre politiskt klimat
Avd: Ledare | Datum: 24 augusti 2011

LEDARE. Det har varit en minst sagt omtumlande sommar, som ställt flera viktiga etiska frågor på sin spets.

De ofattbara händelserna i Oslo och Utøya illustrerar tydligt behovet av att fokusera barns och ungas uppväxtvillkor, som Kristdemokraternas riksting beslutade i Umeå. En ung man i dryga trettioårsåldern, Anders Ehring Breivik, utlöser en bomb i en regeringsbyggnad med flera dödsoffer som följd. Sedan beger han sig till en ö, där ett politiskt parti har ungdomsläger. Där skjuter han kallblodigt ned ett sjuttiotal unga människor. Han vill på så sätt straffa det politiska systemet, som han tycker har släppt in alltför många invandrare.

Utan att ha dykt på djupet i Breiviks personlighet, så framgår ändå tydligt att något gått förfärande snett i hans personlighetsutveckling.

Utan fadersgestalt
Brottmålsadvokat Peter Althin, KD, har sagt att många brottslingar har vuxit upp utan en närvarande fadersgestalt. Själv rös jag när jag läste Breiviks fars uttalande. Han hade inte träffat sin son sedan tonåren och kommenterade efter dådet att det hade varit bättre om sonen tagit sitt eget liv.

Oavsett köksbordspsykologiska spekulationer kring Breiviks familj och uppväxt, så torde man kunna konstatera att det norska samhällets grundvärderingar, om varje människas unika och lika värde, oavsett ursprung, inte har lyckats tränga in, införlivas och bli en omistlig del av Breiviks personlighet.

Obama som muslim
Nyheten om den norska massakern nådde mig när min man och jag precis hade anlänt till Washington. Dramat tycks ha utspelat sig ungefär när vi flög över norskt luftrum. Det var surrealistiskt att dagen därpå vandra förbi Newseum och se hur första­sidorna i all världens press fylldes av rapporter från den lilla norska ön.

Flera republikanska kommentarer tog fasta på Breiviks beskrivning av sig själv som kristen och att dådet var avsett som ett första steg för att rädda Norge från ”den muslimska invasionen”. Medier från samma sfär beskriver Obama som muslim. Man skapar en associationskedja som på ett förrädiskt sätt förknippar presidenten med islamistiska terrorister.

Propagandan är uppenbarligen verkningsfull. Vi mötte flera exempel på varma kristna som svalt påståendena om presidenten som muslim, trots att en mycket respekterad kyrkoledare, Bill Hybels, är hans andlige rådgivare.

Det ger skäl att reflektera över vilken etik som råder i den amerikanska politiken, när det är mer intressant att svartmåla presidenten än att ge en objektiv och saklig bild.

Striden om det amerikanska lånetaket ger även skäl att fundera över balansen mellan solidaritet och förvaltarskap. Det tycks vara viktigare att förödmjuka president Obama politiskt, än att ta ansvar för sitt lands ekonomi, när man vecka efter vecka vägrar ge med sig en tum, medan presidenten gör sitt yttersta för att hitta en kompromiss.

Basal sjukvård
Är det rimligt att 47 miljoner amerikaner saknar sjukförsäkring och riskerar att dö för att sjukhusen vägrar öppna dörren för dem? För oss svenska kristdemokrater är det knappast märkligt att demokraterna genomfört en reform som åtminstone täcker den mest basala, grundläggande sjukvården. Tänk bara på hur vi kämpar för att rätta till luckorna i det svenska sjukförsäkringssystemet, så att ingen enda ska hamna utanför.

Förbättra för de sämst ställda
I svallvågorna kring den internationella ekonomiska krisen har Moderaterna aviserat att den svenska budgeten måste stramas åt. Ett nytt jobbskatteavdrag är inte aktuellt.

Det är viktigt att noggrant överväga hur det kvarvarande reformutrymmet ska användas. Vi är många som vill se fortsatta skattesänkningar för att förbättra tillvaron för de sämst ställda pensionärerna.

Högst prioriterat är nog ändå att förbättra barns och ungdomars uppväxtmiljö. Skola, värdegrund, nollvision för mobbning, minskat ekonomiskt och socialt utanförskap, förbättrade möjligheter för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Vi vill inte att fler ungdomar ska hamna snett. Vi vill inte se ett nytt Utøya.

Gudrun Brunegård

Artikel är utskriven från Kristdemokraten.
Du hittar artikeln på adressen:
http://www.kristdemokraten.se/article.asp?Article_Id=31298

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar