onsdag 25 juli 2012

Hur minskar andra länder STI och oönskade graviditeter?

Professor Kristina Gemzell pekade vid ett Almedals-seminarium på betydelsen av preventivmedel - både som skydd mot oönskad graviditet och mot sexuellt överförda sjukdomar. Hon påvisade ett direkt samband mellan tillgång till gratis p-piller till unga kvinnor och minskat antal aborter på grund av oönskade graviditeter.Lägst abortfrekvens av ett antal undersökta länder har Nederländerna, där preventivmedel är helt gratis för alla kvinnor. I Norge infördes gratis preventivmedel för ungdomar mellan 15 och 19 år och sänkte därmed aborterna med nästan 29 procent.

Hon menade att sex- och samlevnadsundervisningen är A och O för hur unga sedan använder preventivmedel. I det sammanhanget har den bild som ges i media av p-piller, som det enda riktigt säkra skyddet mot önskad graviditet, stor betydelse.

I Nederländerna har man också mycket tidig sex- och samlevnadsundervisning, som sedan återkommer och byggs på varje skolår. Man betonar där vikten av att samtidigt använda både p-piller, som skydd mot graviditet, och kondom, som skydd mot sexuellt överförda sjukdomar. Detta dubbla skydd går under namnet Double Dutch.

Åldern för samlagsdebut är jämförbar med i Sverige, men skillnaden är stor för omständigheterna runt omkring. I Nederländerna är det absolut vanligaste, enligt professor Gemzell, att även unga par ser det som självklart med Double Dutch, dvs både kondom och p-piller.

Även i Norge och Finland har man, återigen enligt professor Gemzell, betydligt bättre och upprepad, återkommande samlevnadsundervisning - och lägre aborttal än i Sverige.


I ett annat seminarium, där Socialdepartementet representerades av politiskt sakkunnige Charlie Weimers (längst tll höger i bild), diskuterades den kommande, samlade strategin för rätten till sexuell hälsa och reproduktiv hälsa. Denna strategi ska ligga till grund för ett förbättrat stöd, inte minst till unga killar och tjejer. Några talare hänvisade till de förslag som regeringens utredare Anders Milton tagit fram, men som ännu inte förverkligats. Det handlar bland annat om just förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Med tanke på den rapport som kom i dagarna, som visade att sex av tio som genomgår abort saknar stöd och samtal om existentiella frågor, så är det min starka förhoppning att även detta behov vägs in i den kommande strategin.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Gudrun!

Jag håller tyvärr inte med dig. Vi som samhälle måste våga tala om de emotionella skadorna som kommer av att involvera sig sexuellt tidigt, särskilt när parterna inte är redo att bilda familj ännu.

Säkert kan man åtgärda en del av våra höga aborttal, och säkert kan man minska några av de väldigt synliga problemen som vårt hejdlösa sexualiserade samhälle har lett till, men de långsiktiga problemen ignoreras, och de kommer bara att bli värre om vi får folk att tro att de inte spelar någon roll.

Hälsningar,
Ellinor Petersen

Gudrun sa...

Hej Ellinor!

Jag förstår inte riktigt vad du inte håller med om?

Skulle det inte vara bra med bättre, tidigare och återkommande samlevnadsundervisning, som kan bidra till att varje enskild ung person kan bli stärkt i både sina rättigheter och sina skyldigheter - att ta ansvar för sig själv och andra, att inte nödvändigtvis gå med på att ha samlag bara för att "alla" eller någon speciell säger att man ska det vid en viss ålder, och å andra sidan att inte tvinga sig på någon som är tveksam eller inte vill ha sex? För detta är ju i högsta grad bidragande till den enskilda personens sexuella och reproduktiva hälsa.

Det finns olika uppfattning om när och var och hur och med vem eller vilka det är lämpligt att ha sex. Sexualiteten är dessutom en av människans djupast liggande och starkaste drifter, med själva släktets fortsatta existens som bakomliggande drivkraft. I det perspektivet vore det komplicerat att komma med politiska pekpinnar.

Viktigare då att rikta in sig på enkla, förebyggande åtgärder för att minska de negativa följderna i form av sexuellt överförda sjukdomar och oönskade graviditeter som ofta leder till abort. När man lyckas så mycket bättre i andra länder, så vore det väl märkligt om vi inte skulle kunna ta vara på deras goda exempel i Sverige!

Skicka en kommentar