fredag 17 december 2010

Framtid med solidaritet som honnörsord


Kristdemokraternas Framtidsstrategigrupp, vid presskonferensen representerad av Inger Davidson, Michael Anefur (ordförande), Gudrun Brunegård (undertecknad) och Edvard Agrell. På grund av störningar i vintertrafiken kunde inte Dan Ericsson och Stefan Gustafsson delta.

Idag har Kristdemokraternas Framtidsstrategigrupp presenterat sin rapport för partistyrelsen och för riksmedia, bland annat Dagens Nyheter, SVT (10.30 in på sändningen) och TV4.

Rapporten kan hämtas på Kristdemokraternas hemsida. Där kan du läsa vår analys av varför det gick så dåligt i valet och vilken väg vi föreslår för att göra Kristdemokraterna till det bästa och självklara valet för bredare väljargrupper.

Kristdemokraterna har stor trovärdighet som familjeparti och det parti som är bäst på äldrefrågor. Men vi behöver återerövra det sociala patoset, där Kristdemokraterna drivs av solidaritet och bildar front mot orättvisor och förtryck, varhelst det yttrar sig och vemhelst som drabbas. Vi måste återvinna positionen som "vatten- och luftpartiet", som med förvaltarskapsprincipen som grund kämpar för miljön på vår jord. Och det är hög tid att återta det starka stöd partiet hade bland landsbygdens befolkning för något tiotal år sedan.

Det finns idag en spretighet inom partiet. Vi menar att en starkare förankring i den världsvida kristdemokratiska ideologin är nödvändig. Därför behöver våra företrädare på olika nivåer utbildas i exempelvis vad kristdemokratisk syn på människovärde och solidaritet får för praktiska politiska konsekvenser och hur det påverkar vårt förhållningssätt till våra medmänniskor.

Vi ser att det finns en stor potential för Kristdemokraterna att bredda väljarstödet genom att vidareutveckla vår politik inom sex områden: Familjepolitik, Integrationsfrågor, Landsbygdsfrågor, Rättspolitik, Solidaritet och global rättvisa och Företagsfrågor. I Framtidsstrategigruppens rapport finns några inspirationstexter, som kan ligga som grund för det politikutvecklingsarbete som vi hoppas ska komma igång.

Detta innebär inte att vi ska överge socialpolitik, äldrefrågor eller hälso- och sjukvårdsfrågor. Tvärtom! Där finns våra styrkeområden och där har Kristdemokraterna departementsansvar. Därför är det nödvändigt att ständigt ligga i framkant inom de områdena.

Dessutom anser Framtidsstrategigruppen att partiet behöver jobba igenom och ta fram en sammanhållen politik för jämställdhet och synen på HBTQ-frågor. Anledningen är att många väljare har så mycket fördomar kring partiet i dessa frågor, att man inte ens bryr sig om att titta närmare på Kristdemokraternas politik.

Jag ser fram emot den diskussion som nu ska ta fart kring den svenska kristdemokratins utveckling, där utgångspunkten är de kristdemokratiska grundvärdena: Människovärde, personalism, solidaritet, förvaltarskap och ofullkomlighetstanken.

2 kommentarer:

Roland sa...

Jag tror man gräver sin egen grav när man nu vill lyfta upp hbtq frågan till en nivå den inte förtjänar. KD vinner inga val på att anpassa sin hbtq syn till den politiskt korrekta. Då kommer man bara tappa sina kärnväljare. De som ser hbtq frågan som viktig kommer inte att välja KD även om KD anpassar sig.

Gudrun sa...

Å andra sidan har väldigt många väljare, som vi mött under valrörelsen, sagt sig aktivt välja bort Kristdemokraterna och inte ens vilja ta reda på vilken politik partiet har för övrigt, på grund av att de uppfattar det som att vi skulle diskriminera HBTQ-personer. Kristdemokraternas syn på människovärdet är oförenlig med diskriminering. Det gäller alltså att klargöra partiets förhållningssätt tydligare. Läs gärna rapportens bilaga som bakgrund.

Skicka en kommentar