onsdag 9 februari 2011

Orimlig hjärtdödlighet i Kalmar län

Det är större risk att hinna dö i hjärtinfarkt innan man kommer till sjukhus, om man bor i Kalmar län än i andra delar av landet. Det har Hjärt- och lungsjukas riksförbund funnit när man gjort en granskning av hjärtsjukvården, enligt ett inslag i Radio Kalmar idag. Skillnaden lär vara så stor att det kan motsvara ett hundratal länsbor per år.

– Vad vi såg var att ungefär 20 procent av dem som avlider i hjärtinfarkt gör det innan de får vård, och det är en anmärkningsvärt hög siffra, konstaterar Pär Hommerberg på Hjärt- och lungsjukas riksförbund.

I det bästa landstinget i undersökningen Uppsala var den siffran 12 procent.

Det finns alla skäl att undersöka vad som kan ligga bakom dessa siffror. Är det generellt relaterat till den ökade hjärtsjukligheten i vårt län? Hänger det ihop med de stora avstånden i länet, med längre utryckningstider? Finns det andra förklaringar?

Men framför allt - vad kan vi göra för att rätta till eventuella missförhållanden?

Utredningen av ambulanssjukvården i Kalmar län är i detta fall högaktuell. Det finns en uppenbar risk att den rödgröna majoriteten förbereder en centralisering, genom att gå på snittider för utryckning istället för den absoluta tiden från larm tills dess att ambulansen når den sjuke.

Men en person med akut hjärtinfarkt hjälps inte av om snittiden är kortare än 20 minuter, om inte ambulansen kommer fram förrän efter 30 minuter. Allra helst som hjärtåterupplivning behöver inledas inom några få minuter.

Om uppgifterna från Hjärt- och lungsjukas riksförbund stämmer, så stärker det min övertygelse att invånarna i vårt län behöver ett tätare skyddsnät med kortare utryckningstider och inte tvärtom.

Ofta kan räddningstjänsten nå en hjärtsjuk person och inleda återupplivning med hjälp av hjärtstartare inom loppet av några minuter, i väntan på att ambulansen hinner fram. På så sätt kan många liv räddas.

Jag är glad att kristdemokraternas enträgna arbete, för att få landstinget att teckna avtal med kommunernas räddningstjänst, om att kunna inleda återupplivning vid hjärtstopp i väntan på ambulans (IVPA), långt om länge håller på att vinna gehör. Dåvarande landstingsledamoten Ann-Charlotte Svensson (KD) från Hjorted är den som personifierar kampen. För ett par mandatperioder sedan, när Anders Andersson (KD) ledde landstingsmajoriteten, skrevs det in i landstingsplanen.

Men det fortsatta arbetet, med att teckna avtal med kommunerna, har gått trögt och på sina håll fastnat i en ekonomisk diskussion. Dagens uppgifter understryker behovet av att komma förbi sådana hinder och se till länsinvånarnas behov av ökad trygghet vid akut hjärtsjukdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar